Copyright © 2020 The Fragile X Society

 

Charity registration number 1127861 - The Fragile X Society Registered Charity and Limited Company Registered in England

Charity Registration SC047332 - The Fragile X Society Registered Charity in Scotland
Company registration number 6724061 - Registered office: Rood End House, 6 Stortford Road, Great Dunmow, Essex CM6 1DA

 

We want to let the Welsh Government know about Fragile X, and we need your help! 
 
Wednesday 16th March 2016
National Assembly for Wales
11.30am-1.30pm
 

You are invited to an exciting event at the National Assembly for Wales, organised by Eluned Parrott AM and colleagues, with the Fragile X Society. The aim of the day is to raise awareness of Fragile X and the practical issues that individuals and families living with Fragile X in Wales face, to influence the policy-makers in the country.

 

We are inviting Assembly Members, professionals, and individuals and families living with Fragile X to join us for the event which will include: a presentation from our CEO (Becky Hardiman) about Fragile X Syndrome and Fragile X-Associated Conditions; a parent’s perspective on accessing services for a child with Fragile X (Lucia Elghali, Director of the Fragile X Society); followed by an opportunity for attendees to discuss issues that they face with their local assembly members.

 

A full agenda will be confirmed closer to the date. The event is free to attend and will include a light lunch. 

 

 

 

Rydym eisiau bod Llywodraeth Cymru yn gwybod am fragile X, ac mae angen eich help arnom!

 

Dydd Mercher 16 Mawrth 2016

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

11.30 am-1.30 pm

 

Fe'ch gwahoddir i ddigwyddiad cyffrous yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a drefnir gan Eluned Parrott a’i chydweithwyr, gyda Chymdeithas Fragile X. Nod y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth am fragile X a’r materion ymarferol y mae unigolion a theuluoedd sy'n byw gyda fragile X yng Nghymru yn eu hwynebu, er mwyn dylanwadu ar lunwyr polisi y wlad.

 

Rydym yn gwahodd Aelodau'r Cynulliad, gweithwyr proffesiynol, ac unigolion a theuluoedd sy'n byw gyda fragile X i ymuno â ni am ddigwyddiad a fydd yn cynnwys: cyflwyniad gan ein Prif Weithredwr (Becky Hardiman) am syndrom fragile X a chyflyrau cysylltiedig â fragile X, safbwynt rhiant ynghylch cael gwasanaethau i blentyn â fragile X (Lucia Elghali, Cyfarwyddwr Cymdeithas Fragile X), yna cyfle i’r mynychwyr drafod materion y maent yn eu hwynebu gyda'u Haelodau Cynulliad lleol.

 

Byddwn yn cadarnhau agenda lawn yn nes at y dyddiad. Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim a bydd yn cynnwys cinio ysgafn

 

 

 

 

To book your place please complete the form below. 

 

 

 

 

 

 

The booking form can also be downloaded by clicking the link below.

Please send the completed form to susan@fragilex.org.uk.

 

Alternatively you may send it to our postal address:

6 Stortford Road, Rood End House, Great Dunmow, Essex, CM6 1DA

 

We look forward to seeing you there.